สถิติเอกสารเวียนทั่วไป
ปี จำนวนเอกสารเวียนทั่วไป (เรื่อง)
2562 577
2561 885
2560 622
2559 1,058
2558 1,048
2557 790
2556 726
2555 964
2554 741
2553 665
รวม 8,076