สถิติประกาศมหาวิทยาลัย
ปี จำนวนประกาศมหาวิทยาลัย (เรื่อง)
2556 79
2555 233
2554 416
2553 408
รวม 1,136