ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๖๒   ขอส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561   ๒๒ ก.ค.๖๒  
  ๖๖๑   ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานการวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9   ๑ ส.ค.๖๒  
  ๖๖๐   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การออกแบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม   ๕ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน   ๕ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน   ๓๐ ก.ค.๖๒  
  ๖๕๗   ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม   ๙ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม   ๗ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๕   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครหลักสูตรอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฏี รุ่นที่ 53   ๙ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๔   สำนักงานปลัดกระทรวงอูดมศึกษาฯ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.หนังสือสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 2.หนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฏ ระดับอุดมศึกษา   ๙ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๓   สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 ฉบับ 1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด เรื่อง การเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 3.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื็อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 4.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบทิดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างให้ผุ้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 6.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เรื่อง การเพิกถอนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้วยโสธร ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน   ๑๖ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๒   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง..อาสาสู้โกง - ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562   ๑๕ ส.ค.๖๒  
  ๖๕๑   แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ๓๑ ก.ค.๖๒  
  ๖๕๐   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562 (Trade and Development Regional Forum 2019) -ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ   ๕ ส.ค.๖๒  
  ๖๔๙   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43 -ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ๑๓ ส.ค.๖๒  
  ๖๔๘   ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019   ๑๙ ก.ค.๖๒  
  ๖๔๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง   ๒๕ ก.ค.๖๒  
  ๖๔๖   ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ (ร่าง)แผนแม่บทผ้าไทย   ๒๒ ก.ค.๖๒  
  ๖๔๕   ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป   ๒๖ ก.ค.๖๒  
  ๖๔๔   ขอส่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย   ๑๕ ก.ค.๖๒  
  ๖๔๓   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   ๑๘ ก.ค.๖๒  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 8076 รายการ1 2 3 4 5 . . .404 ถัดไป