ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๔๒   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9   ๒๕ ก.ค.๖๒  
  ๖๔๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Road Initiative and Lancang-Mckong Cooperation: "Shared Future for Sustainable Connectivity"   ๒๖ ก.ค.๖๒  
  ๖๔๐   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ   ๒ ส.ค.๖๒  
  ๖๓๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562   ๗ ส.ค.๖๒  
  ๖๓๘   ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562   ๓๑ ก.ค.๖๒  
  ๖๓๗   ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562   ๒๒ ก.ค.๖๒  
  ๖๓๖   ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562   ๒๔ ก.ค.๖๒  
  ๖๓๕   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดและชมงาน Mahidol R-I-SE NOW   ๑๓ ส.ค.๖๒  
  ๖๓๔   การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562   ๕ ส.ค.๖๒  
  ๖๓๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทางดาราศาสตร์   ๒๓ ก.ค.๖๒  
  ๖๓๑   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10   ๑๙ ก.ค.๖๒  
  ๖๓๐   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-ep) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4   ๘ ต.ค.๖๒  
  ๖๒๙   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6   ๑๓ ก.ย.๖๒  
  ๖๒๘   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 7-รุ่นที่ 10   ๑๙ ธ.ค.๖๒  
  ๖๒๗   ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์ สำหรับระบบไฟฟ้า   ๑๕ ก.ค.๖๒  
  ๖๒๖   โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ   ๙ ก.ค.๖๒  
  ๖๒๕   สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1.หนังสือการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เสนอโครงการรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 2.หน้งสือกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ"   ๑๘ ก.ค.๖๒  
  ๖๒๔   ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ   ๖ ส.ค.๖๒  
  ๖๒๓   สำนักงานปลักกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 1.หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 2.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่องเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ๒๓ ก.ค.๖๒  
  ๖๒๒   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา   ๑ ส.ค.๖๒  

ลำดับ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 8076 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .404 ถัดไป