ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๐๑   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16   ๒๒ ก.ค.๖๒  
  ๖๐๐   ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ตุ้มโฮม ฮวมกันปั่นปันบุญ @ ขัวฮักขัวแพง"   ๑ ส.ค.๖2  
  ๕๙๙   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562   ๙ ก.ค.๖๒  
  ๕๙๘   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ 9   ๒๒ ก.ค.๖๒  
  ๕๙๗   การซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี   ๑๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๙๖   การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่   ๒๑ มิ.ย.๖๒  
  ๕๙๕   ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุม THALAND QUALITY CONFERENCE & The 20 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562   ๒๕ มิ.ย.๖๒  
  ๕๙๔   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1   ๒ ก.ค.๖๒  
  ๕๙๓   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 14 ู   ๔ ก.ค.๖๒  
  ๕๙๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทาน คร้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562   ๙ ก.ค.๖๒  
  ๕๙๑   ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2019   ๑๕ ก.ค.๖๒  
  ๕๙๐   ขออนุญาตทำหนังสือบอกบุญเพื่อขอความอุปถัมภ์ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และหาทุนทรัพย์สร้างตึกสงฆ์อาพาธ   ๖ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๙   ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562   ๑๒ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10)   ๑๕ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๗   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4   ๑๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๖   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ๙ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562   ๑๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๔   ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   ๑๙ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๓   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2563"   ๑๑ ก.ค.๖๒  
  ๕๘๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   ๑ ก.ค.๖๒  

ลำดับ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 8076 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .404 ถัดไป